Adviseurs Gevaarlijke Stoffen

Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) geven bij incidenten met gevaarlijke stoffen advies aan bevelvoerders en beleidsverantwoordelijken over deze stoffen en de mogelijke bestrijdingsmiddelen. Ze werken een plan van aanpak uit en doen dit alles met aandacht voor de omgeving  en het milieu.

In 2010, 2011 en 2013 is er een postgraduaat Adviseurs Gevaarlijke Stoffen georganiseerd, waaruit een 40-tal nieuwe AGS’ers zijn voortgekomen. Deze opleiding bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwde basisopleiding waarin de universiteit brandweergerelateerde scheikunde geeft. Dit eerste deel wordt aangevuld met een praktisch luik, gegeven door brandweermensen en het provinciaal opleidingscentrum, waarin bijvoorbeeld de beveiliging van transport van gevaarlijke stoffen, de berekening van de veilige afstand ten opzichte van een chemisch lek en de werkwijze bij een brand in een labo met bacteriën of virussen aan bod komen.
De eerste “generatie” AGS’ers hebben hun opleiding in Nederland gevolgd.

Adviseurs Gevaarlijke Stoffen oproepen

In de provincies waar al AGS’ers werkzaam zijn en er een wachtdienst bestaat, worden zij opgeroepen via het NC 112. Sommige korpsen beschikken over hun eigen AGS’ers die zij kunnen oproepen.