Nieuws

Samen met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) willen Infrabel en de NMBS de hulpverleners via opleidingen vertrouwd maken met de specifieke spoorwegrisico’s waarmee zij geconfronteerd worden vanaf de oproep tot de aankomst van de vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerder (Infrabel) of de spoorwegonderneming (NMBS). Iedereen die minstens in bezit is van het brevet van sergeant of M01 kan aan de opleiding meedoen.
Vrijwillige brandweermensen kunnen ook in 2019 educatief verlof krijgen in hun hoofdberoep voor het volgen van een aantal specifieke modules uit de nieuwe brevetopleidingen.
Durf jij... je inzetten voor onze veiligheid?
Als je een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) hebt, kan je tot 31 juli 2019 solliciteren bij de Civiele Bescherming in Brasschaat en Crisnée.
Op 3 april 2019 werd het ministerieel besluit van 21 maart 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB PREV). De tekst werd aangepast door een erratum, gepubliceerd op 17 april 2019. Op 12 april 2019 werd het ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 voor de leden van de openbare hulpdiensten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB FOROP).
Op 6 juni 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2016 616.245 interventies uitgevoerd. De hulpverleningszones hebben 397.760 interventies uitgevoerd waarbij dringende geneeskundige hulp geboden is en 218.485 interventies uitgevoerd waarbij geen geneeskundige hulp geboden is.
Er zijn nieuwe regelgevende maatregelen ingevoerd voor het operationeel personeel in de hulpverleningszones met betrekking tot de begeleidingscommissie van de hervorming, cumulmachtigingen, opleidingen en bevorderingen.
Noodcentrale 112 Brussel
De Noodcentrale 112 Brussel is overgeschakeld van ISDN-telefonie naar VoIP-telefonie. De nieuwe technologie biedt een geoptimaliseerde geluidskwaliteit en nieuwe mogelijkheden om op termijn nauwer samen te werken met de andere noodcentrales.
Voegtuigen adviseur Gevaarlijke Stoffen
In februari 2020 gaat een nieuwe postgraduaatsopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen van start. De opleiding wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta.

Paginas

Abonneren op Nieuws