FAQ coronavirus COVID-19

Informatiecampagne
Mededeling met aanbevelingen over de organisatie van de hulpverleningszones in geval van hoog ziekteverzuim bij hun personeelsleden vanwege het coronavirus (Covid-19).

Eind vorig jaar verscheen er een nieuw coronavirus (Covid-19) in de regio Wuhan in China. Sindsdien heeft het virus zich verspreid naar andere landen, met name in Europa en in België.

Sinds 9 maart is België in "versterkte" fase 2 om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom moeten we ons voorbereiden op de impact van deze ziekte op de beschikbaarheid van operationele personeelsleden van de hulpverleningszones bij een eventuele pandemie in de toekomst. Zoals voor alle organisaties bestaat immers de kans dat de hulpverleningszones het hoofd zullen moeten bieden aan een hoog afwezigheidscijfer bij hun personeelsleden. Deze worden ofwel ziek, ofwel moeten ze voor een ziek familielid zorgen, ofwel kunnen ze niet op het werk geraken.

De zones moeten dus alles in het werk stellen opdat de werking van hun organisatie gewaarborgd blijft.

Lees de communicatie van 18 maart 2020

De bijlagen:

 

 

Download de FAQ over coronavirus door op download te klikken:

Update 30/09/2021