Het KCCE ondersteunt de postacademische opleiding “Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing”

Brandweer
Opleiding
Een van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) is het verstrekken van informatie en gespecialiseerde kennis aan de hulpdiensten.

Vanuit dit oogpunt wil het KCCE de postacademische opleiding « Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing » promoten, waarvan de derde editie gegeven zal worden aan de Universiteit Gent, bij de start van het nieuwe academiejaar.

Deze opleiding, die aansluit bij de nieuwe technieken inzake fire safety engineering, loopt van oktober 2012 tot mei 2013. Elke module kan apart gevolgd worden.

« Deze opleiding verschaft grondige kennis over de rook- en warmtefenomenen bij een brand, alsook over de moeilijkheid om ze te beheersen. Deze kennis laat na de opleiding een beter begrip en een betere evaluatie van de rook- en warmteafvoersystemen (RWA) toe, omdat de cursus onder meer de achtergrond van de berekeningsmethoden van RWA-systemen bespreekt, evenals de manier om ze optimaal te gebruiken », aldus Prof. Bart Merci, wetenschappelijk coördinator van deze opleiding.

Bij een brand is het immers niet enkel het vuur zelf dat een groot gevaar inhoudt, maar ook de verbrandingsgassen die vrijkomen tijdens de brand. De installatie van een RWA-systeem garandeert dan ook:

  • een veiligere evacuatie van de personen;
  • een betere zichtbaarheid voor de interventie van de brandweerlieden.

« Bovendien stijgt door de afvoer van warme rook de temperatuur vaak minder snel en kan hierdoor een flash-over uitgesteld of vermeden worden », besluit Prof. Merci.

Personeel van de openbare brandweerdiensten krijgen een korting van 20% op de deelnameprijs.
Meer informatie vind je op http://www.ivpv.ugent.be/rwa