De aanwerving van 51 bijkomende calltakers/operatoren voor de noodoproepdiensten

Noodcentrale 112
Rekrutering
De minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft bij de begrotingsbesprekingen verkregen dat er nog dit jaar bijkomend 51 calltakers/operatoren kunnen worden aangeworven.

Voor de minister is het essentieel dat de oproepcentra het volledige oproepvolume, dat jaarlijks stijgt met 8%, verder kunnen blijven behandelen en dat het kwaliteitsniveau van de dienstverlening ten aanzien van de burger 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 gegarandeerd blijft. Dit is van essentieel belang is voor de veiligheid van de burgers.

De 51 bijkomend aan te werven calltakers/operatoren zullen als volgt tussen de Centra 101 en de Centra 100/112 verdeeld worden: 25 calltakers voor de Centra 101 en 26 federale operatoren voor de 100/112 Centra.

Deze machtiging tot aanwerving vertegenwoordigt een bijkomend budget van 2.237.000 euro, waarvan 652.167 euro ingeschreven op de begroting 2012.