Return of experience (Retex)

Eén van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) is het onderzoeken en evalueren van incidenten met als doelstelling de leermomenten hieruit op te nemen. Ontdek hier een retex m.b.t. een ongeval met een vrachtwagen op LNG.

Deze lessons learned of Retex (Return of experience) hebben geen politiek, commercieel of juridisch doel, maar vormen een tool, die kan informeren en de veiligheid verhogen. Ze moeten met de nodige vertrouwelijkheid benaderd worden, maar kunnen wel bijdragen tot een verbetering van de opleiding van de brandweerlieden en/of een aanpassing van de standaard operationele procedures.

In dit kader heeft het KCCE al opdracht gegeven tot het opmaken van dergelijke documenten, maar zullen er ook Lessons learned verspreid worden die door de andere instanties, zoals CTIF – de internationale organisatie voor de brandweer (www.ctif.org) – of door brandweerzones op eigen initiatief werden opgemaakt en ter beschikking gesteld.

Vindt u documenten m.b.t. ongevallen die zich hebben voorgedaan hier. Deze werden opgesteld door o.a. de Commission for Extrication and New Technology van CTIF en de Belgische hulpverleningszones.

Vanaf nu zullen er geregeld documenten gepubliceerd worden op de website van de Civiele Veiligheid, dus raden we u aan de website op te volgen om hiervan op de hoogte te blijven.