Werken bij de Civiele Bescherming

Binnen de Civiele Bescherming kan je werken als beroepspersoneelslid of als vrijwillig personeelslid.

Beroeps

Voor je kan solliciteren bij de Civiele Bescherming als beroepspersoneelslid moet je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA) behalen.

Als je nog geen FGA hebt, schrijf je dan hier  in voor de proeven.

Als je al een FGA hebt, kan je solliciteren bij de Civiele Bescherming.  De oproepen tot kandidaten worden gepubliceerd op de website van Selor, in het Staatsblad en op de website van de civiele bescherming. Nadat je bent ingeschreven voor de selectie, word je uitgenodigd voor proeven waarin gepeild wordt naar je motivatie, je inzetbaarheid en je overeenstemming met de functiebeschrijving en de eenheid:

 1. Computergestuurde cognitieve proef
 2. Fysieke proef (labyrint)
 3. Gesprek

Je moet voor elke proef slagen om de volgende te kunnen afleggen.  Enkel de 100 eerste geslaagden worden toegelaten tot de derde proef.  

De aanwerving van het beroepspersoneel bij de Civiele Bescherming gebeurt in de graad van sappeur voor het basiskader, in de graad van sergeant voor het middenkader, en in de graad van kapitein voor het hoger kader.

Het Federaal Geschiktheidsattest (FGA)

De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid (brandweerscholen – er is er een in elke provincie en in Brussel) organiseren de geschiktheidsproeven waarvoor je moet slagen om je FGA te behalen. Je kunt vrij de datum en het opleidingscentrum waar je je wilt inschrijven kiezen. Houd er echter rekening mee dat de proeven niet volgens een regelmatig ritme georganiseerd worden en dat ze, in sommige gevallen, sneller kunnen plaatsvinden als je je inschrijft in het opleidingscentrum van een andere provincie dan je eigen provincie.

Schrijf je hier in voor de proeven voor het FGA.

Om je in te kunnen schrijven voor de proeven van het FGA, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of de nationaliteit hebben van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een uittreksel uit het strafregister bezorgen dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van een rijbewijs B;
 • beschikken over een medisch attest dat niet eerder opgesteld is dan drie maanden voor de start van de proeven en dat verklaart dat de kandidaat geschikt is om de lichamelijke geschiktheidsproeven af te leggen.

Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je je inschrijven voor de geschiktheidsproeven. Ze zijn onderverdeeld in twee modules.

De eerste module bestaat uit twee proeven:

 • een competentietest en
 • een operationele handvaardigheidstest.

De tweede module bestaat uit een reeks lichamelijke geschiktheidsproeven.

Je moet de twee modules afleggen in dezelfde brandweerschool. Het FGA is geldig voor onbepaalde duur, behalve de lichamelijke geschiktheidsproeven. Deze laatste zijn twee jaar geldig (vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waaraan je deelgenomen hebt). Je moet je lichamelijke geschiktheidsproeven om de twee jaar vernieuwen als je wilt dat je FGA geldig blijft.

Vrijwilliger

De Civiele Bescherming werft ook vrijwilligers aan.

Als vrijwilliger verzeker je prestaties naast je hoofdberoep. Je wordt vergoed in functie van het aantal interventies waaraan je deelgenomen hebt.

Wanneer er een wervingscampagne voor vrijwilligers wordt georganiseerd, wordt een oproep tot kandidaten gepubliceerd op de website van Selor. Schrijf je dus in voor de mailings van Selor en raadpleeg de website regelmatig.