Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming

Brandweer
Civiele Bescherming
Basiswet

WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID.
...
Art. 201.  [Wet van 15 juli 2018, art. 27. (inw. 5 oktober 2018) (B.S. 25.09.2018) -
 De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming wordt opgeheven, uitgezonderd de artikelen 4, 9, § 2, 10 en 11.
    De artikelen 4, 9, § 2, 10 en 11 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming worden opgegeven tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat deze opheffing voorziet
.]
...

Geïntegreerde wijzigingen:

 • K.B. n° 264 van 31.12.1983 - Pbl. 25.01.1984
 • W. van 11.01.1984 - Pbl. 28.02.1984
 • W. van 16.07.1993 - Pbl. 20.07.1993
 • W. van 15.01.1999 - Pbl. 26.01.1999
 • W. van 28.02.1999 - Pbl. 16.03.1999
 • W. van 25.03.2003 - Pbl. 16.04.2003
 • W. van 28.03.2003 - Pbl. 16.04.2003
 • P.W. van 27.12.2004 - Pbl. 31.12.2004
 • W. van 20.07.2005 - Pbl. 29.07.2005
 • W. van 22.01.2007 - Pbl. 21.02.2007
 • W. van 25.04.2007 - Pbl. 08.05.2007
 • W. van 15.05.2007 - Pbl. 31.07.2007
 • W. van 29.12.2010 - Pbl. 31.12.2010
 • W. van 03.08.2012 - Pbl. 13.09.2012 
 • W. van 14.01.2013 - Pbl. 07.02.2013
 • W. van 21.12.2013 - Pbl. 31.12.2013
 • W. van 09.11.2015 - Pbl. 30.11.2015
 • W. van 15.07.2018 - Pbl. 25.09.2018
25.09.2018
Wet
5 pagina's