Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige.

Brandweer
Personeel
Geldelijk statuut
10.06.2014
Koninklijk besluit
2 pagina's