Nieuws

Op 6 juni 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2016 616.245 interventies uitgevoerd. De hulpverleningszones hebben 397.760 interventies uitgevoerd waarbij dringende geneeskundige hulp geboden is en 218.485 interventies uitgevoerd waarbij geen geneeskundige hulp geboden is.
Er zijn nieuwe regelgevende maatregelen ingevoerd voor het operationeel personeel in de hulpverleningszones met betrekking tot de begeleidingscommissie van de hervorming, cumulmachtigingen, opleidingen en bevorderingen.
Noodcentrale 112 Brussel
De Noodcentrale 112 Brussel is overgeschakeld van ISDN-telefonie naar VoIP-telefonie. De nieuwe technologie biedt een geoptimaliseerde geluidskwaliteit en nieuwe mogelijkheden om op termijn nauwer samen te werken met de andere noodcentrales.
Voegtuigen adviseur Gevaarlijke Stoffen
In februari 2020 gaat een nieuwe postgraduaatsopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen van start. De opleiding wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta.
Op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 april 2019 vindt in de hallen 1, 2 & 6 van Kortrijk Xpo INFOPOL | XPO112 plaats, de tweejaarlijkse vakbeurs voor de uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten, urgentiediensten en rampenbestrijding.
Van 14 tot 19 maart neemt de Civiele Bescherming deel aan een grootschalige oefening van het Europees mechanisme voor civiele bescherming (European Module Exercise of EU ModEX) in Merseyside in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze oefening testen verschillende internationale teams die gespecialiseerd zijn in reddingsacties in een stedelijke omgeving hun technieken en vermogen om samen te werken.
Donderdag 14 februari 2019 heeft het Parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat om de toelage die aan de vrijwilligers van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming wordt toegekend, fiscaal vrij te stellen tot 6.120 euro.
Logo
Eind 2018 is een akkoord bereikt ter versterking van het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) na onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad. De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft zich doorheen dit proces hard ingespannen om deze onderhandelingen mee tot een succesvol einde te brengen.

Paginas

Abonneren op Nieuws