Nieuws

Op 13 november 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), in samenwerking met de vakbondsorganisaties, een symposium georganiseerd in de lokalen van de hoofdkazerne van de brandweer van Brussel. Het ging over het sensibiliseren van brandweerlieden over de risico's die een impact kunnen hebben op hun gezondheid. Meer dan 100 deelnemers hebben naar de twee uiteenzettingen geluisterd.
Op 11/02/2020, de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor het noodnummer 112. In een noodsituatie zal je slechts één enkel nummer moeten onthouden om de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken.
Op 13 november 2019 organiseert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in samenwerking met de vakorganisaties, een symposium in het auditorium van de Brusselse Brandweer over gezondheidsbewustzijn bij de brandweer.
Help jij graag mensen? Werk je graag in team? Ben je ook stressbestendig en kan je om met computers? Word operator of calltaker in een noodcentrale 112/100 (brandweer en dringende geneeskundige hulp) en 101 (politie). Solliciteer vanaf 13 sepember 2019 via www.selor.be.
In de marge van een informele vergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in Helsinki, hebben de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en zijn Franse collega Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, op 18 juli 2019 een administratieve regeling betreffende bijstand en hulpverlening in de grensstreek tussen België en Frankrijk ondertekend.
Samen met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) willen Infrabel en de NMBS de hulpverleners via opleidingen vertrouwd maken met de specifieke spoorwegrisico’s waarmee zij geconfronteerd worden vanaf de oproep tot de aankomst van de vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerder (Infrabel) of de spoorwegonderneming (NMBS). Iedereen die minstens in bezit is van het brevet van sergeant of M01 kan aan de opleiding meedoen.
Vrijwillige brandweermensen kunnen ook in 2019 educatief verlof krijgen in hun hoofdberoep voor het volgen van een aantal specifieke modules uit de nieuwe brevetopleidingen.
Durf jij... je inzetten voor onze veiligheid?
Als je een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) hebt, kan je tot 31 juli 2019 solliciteren bij de Civiele Bescherming in Brasschaat en Crisnée.
Op 3 april 2019 werd het ministerieel besluit van 21 maart 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB PREV). De tekst werd aangepast door een erratum, gepubliceerd op 17 april 2019. Op 12 april 2019 werd het ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 voor de leden van de openbare hulpdiensten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB FOROP).

Paginas

Abonneren op Nieuws