Nieuws

Internationale Vrouwendag
Ze zijn operator in een 112-noodcentrale, oefenen het beroep van brandweervrouw uit of werken in een eenheid van de Civiele Bescherming. Allemaal dragen ze actief bij aan de goede werking van de hulpverleningsketen om mensen in gevaar te kunnen helpen. Met veel enthousiasme hebben ze met ons over hun beroep gesproken. Zonder blabla en op scherpzinnig wijze hadden ze het over hun herinneringen, hun gedachten en andere belevingen: luchtig of aangrijpend, ernstig of humoristisch, pragmatisch of idealistisch. Kortom, heel uiteenlopende verhalen waarin ze een tipje van de sluier oplichten over hun beroepen bij de Civiele Veiligheid.
Keuzemenu 112/101
Sinds 11 februari krijg je, overal in België, bij het bellen naar één van de twee noodnummers - 112 of 101 - een keuzemenu te horen waarmee je de hulp kunt kiezen die je nodig hebt: de brandweer of een ambulance (druk op 1) of de politie (druk op 2). Zodra je een keuze hebt gemaakt, word je in contact gebracht met de operator van de bevoegde noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt. De eerste evaluatie bevestigt dat bellers geen problemen ondervinden met het keuzemenu.
Flood Rescue Using Boats (FRUB)
Van 8 tot 12 februari hebben twee officieren van de Belgische Civiele Bescherming, kolonel Jan Beeldens en kapitein Bastiaan Ruys, deelgenomen aan een oefening die de tweede stap was van het traject dat moet leiden tot de certificering van de module Flood Rescue Using Boats (FRUB) door het EU-mechanisme voor civiele bescherming. De eerste stap was een bezoek van de Europese Commissie om de leden van de FRUB-module te ontmoeten. Deze module heeft al meermaals deelgenomen aan grootschalige internationale oefeningen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op deze certificering (CASCADE 2019 in Portugal vorig jaar, RIWATEREX in Spanje in 2018, Sørland in Noorwegen in 2016, ...).
Keuzemenu
Op de 112-dag voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101.
keukenbrand
Nadat de Brandpreventie een tiental jaar tot de Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft behoord, is de dienst Brandpreventie sinds 1 februari teruggekeerd naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid.
Zaterdag 1 februari vindt er in de lokalen van de brandweerschool te Luik een symposium plaats dat georganiseerd wordt door het KCCE in samenwerking met de brandweerscholen van Luik en Antwerpen. De autoriteiten en diegene die de opleiding al hebben gevolgd zullen er een toelichting krijgen de nieuwe opleiding en het brevet CRI3 dat de plaats zal innemen van de voormalige deltaopleiding.
HyResponse
Op 21 en 22 januari 2020 vond in Belfast (Ulster) de Kick-off meeting plaats van het Europese HyResponder project.
Op 26 november 2019 heeft het Fireforum in Tervuren zijn Awards uitgereikt in de aanwezigheid van minister Pieter De Crem. De personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van brandveiligheid, werden bekroond, met name Jérôme Glorie met een Life Time Achievement Award en het KCCE met de bijzondere prijs van de jury.
Belgische hulpverleningszones
Op 19 december 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2017 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2017 563.809  interventies uitgevoerd.
Multidisciplinaire oefening Stayin’ Connected
Dinsdag 26 november 2019 vond op het terrein van de Civiele Bescherming te Brasschaat de oefening Stayin’ Connected plaats. Er werd een terroristisch incident met biologische stoffen gesimuleerd in een fictieve buitenlandse context. De oefening was georganiseerd om de gespecialiseerde capaciteiten voor CBRNe incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven) te trainen op bijzondere omstandigheden, alsook om de onderlinge informatie- en communicatiemogelijkheden te testen.

Paginas

Abonneren op Nieuws