We hebben gewonnen!

Noodcentrale 112
Internationale missies
Civiele Bescherming
Brandweer
Evenement
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft op 6 maart 2018 de prijs voor “federale overheidsorganisatie van het jaar 2018” gekregen.

Isabelle Mazzara, Voorzitster van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: "De prijs van federale overheidsorganisatie van het jaar geeft alle personeelsleden bij Binnenlandse Zaken de erkenning die ze verdienen voor het harde werk dat ze de laatste jaren geleverd hebben rond veiligheid, identiteit en migratie in België. Het is vooral op vlak van innovatie dat we ons hebben kunnen onderscheiden van de andere deelnemers. Ik ben dan ook fier dat ik het aan het hoofd mag staan van deze vooruitstrevende organisatie en zal ook de komende jaren ons personeel ondersteunen in hun inspanningen om van onze FOD de meest klantvriendelijke en innovatieve FOD te maken. Uw veiligheid, ons beroep!
 
Lees meer