Multidisciplinaire oefening Stayin’ Connected inzake terroristische CBRNe-dreigingen en de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologie

Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Interventie
Dinsdag 26 november 2019 vond op het terrein van de Civiele Bescherming te Brasschaat de oefening Stayin’ Connected plaats. Er werd een terroristisch incident met biologische stoffen gesimuleerd in een fictieve buitenlandse context. De oefening was georganiseerd om de gespecialiseerde capaciteiten voor CBRNe incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven) te trainen op bijzondere omstandigheden, alsook om de onderlinge informatie- en communicatiemogelijkheden te testen.
Multidisciplinaire oefening Stayin’ Connected

Het scenario van de oefening was een biologische terroristische dreiging tijdens een fictief winterfestival Connect, waardoor het communicatienetwerk in de regio oververzadigd was. Gespecialiseerde diensten moesten interveniëren om een verdachte locatie te onderzoeken en gepaste acties te ondernemen. Dit bijzondere scenario vroeg om uitgebreide technische tests van gespecialiseerde communicatie- en beeldvormingstechnologie en de ontplooiing van een logistieke Base of Operations.

Voor de oefening werden in totaal 75 personen ingezet van het B-LiFE-Consortium en gespecialiseerde diensten van de Federale Politie, Defensie en de Civiele Bescherming, alsook het CBRNe Expertisecentrum van het Nationaal Crisiscentrum. De specifieke combinatie van gespecialiseerde teams was een primeur voor België. 

Voorts woonden een 50-tal waarnemers en VIP’s de oefening bij om de operationele en beleidsmatige uitdagingen op het vlak van CBRNe en telecommunicatie nader te evalueren. De oefening kon rekenen op de waardevolle inbreng van experten uit België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, de Europese Unie en de NAVO.

Jorn Bronselaer, werkzaam bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid en algemeen coördinator van de oefening: “Met deze oefening wordt voortgebouwd op de oefening BioGarden op 19 juni 2018 op het militair domein in Peutie. Doelstelling was nu om de resultaten van toen te verankeren en de lessons learned verder uit te werken. De oefening is een opportuniteit om samen de interoperabele paraatheid voor complexe situaties te versterken. De procedures, technologieën en systemen worden zo verder geoptimaliseerd via needs-based innovatie voor ontplooiing in het binnen- en buitenland. Bij de debriefing worden werkpunten geïdentificeerd om de training en de integratie verder te verbeteren. Cruciaal is de onderlinge awareness inzake de werkwijzen en expertises van de betrokken actoren te verhogen en deze gezamenlijke oefening werd dan ook sterk geapprecieerd.“ 

De oefening sluit aan op de Europese projecten GIFT (Generic Integrated Forensic Toolbox), H2020-eNotice (European Network of CBRN Training Centers) en ESA/B-LiFE (Biological Light Fieldable Laboratory System. Bij deze oefening was het B-LiFE-Consortium verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie- en situatieanalyse-middelen (via Telecommunication Emergency Node (TEN) dat satellietcommunicatie, TETRA/ASTRID, LTE, WiFi en aardobservatie via Copernicus en GNSS-Galileo integreert).

 

De Civiele Bescherming werkt sinds haar hervorming begin 2019 intensief voort aan de ontwikkeling van de gespecialiseerde capaciteiten en aan de afstemming met haar partners, vanuit vier Clusters. Voor deze oefening stond zij mee in voor de oefensetting en voor specifieke taken van de Clusters CBRN en ICM (Incident & Crisis Management), met name:

  • beeldvorming (robot, drone);
  • telecommunicatie (TAST);
  • infrastructuur en logistiek voor crisisbeheer en grootschalige interventies (basiskamp/commandodorp);
  • decontaminatie van intervenanten;
  • specifieke steun aan forensisch onderzoek in CBRNe-omstandigheden.

In het kader van deze oefening heeft het CBRNe Expertisecentrum van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) de organisatie van een “federaal coördinatiecomité” op zich genomen. Het was de ideale kans om de communicatiemiddelen te testen tussen het terrein en de crisiscel. De communicatie werd onder meer getest via radio en de verzending van beelden via vaste camera’s, robots, drones en Go-Pro. De oefening heeft er bovendien voor gezorgd dat het CBRNe Expertisecentrum zijn processen kan optimaliseren in het kader van een multidisciplinaire operationele coördinatie in geval van een terroristisch incident met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen of explosieven.