Infosessies “Retex Beringen” uitgesteld tot het najaar

Brandweer
Procedures
In januari 2020 is de Retex (return of experience) gepubliceerd met betrekking tot het incident te Beringen op 11 augustus 2019, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen en één brandweerman zwaar gewond werd. Het was de bedoeling van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) om de inhoud van dit document te delen met alle Belgische brandweerlieden, zodat zij kennis konden nemen van de conclusies en aanbevelingen van de leden van de onderzoekscommissie die deze Retex hebben opgesteld.
Brand Beringen

Het KCCE van de Algemene Directie Civiele Veiligheid had ook een infosessie in de periode mei-juni ingepland in elke Belgische brandweerschool om brandweerlieden de kans te geven om de Retex beter te begrijpen en andere aanvullende informatie te krijgen. Deze sessies zijn echter niet kunnen doorgaan ten gevolge van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Gezien het belang van de aanbevelingen in de retex zullen de infosessies in het najaar opnieuw ingepland worden. De aanbevelingen dienen namelijk om de bestaande interventieprocedures en opleidingen te optimaliseren om te voorkomen dat een dergelijke tragedie zich opnieuw zou voordoen. De data en locaties zullen tijdig op voorhand gecommuniceerd worden. De mogelijkheid van een Webinar rond dit thema werd overwogen, maar de opstellers van het rapport vinden dit toch geen geschikt medium om dit onderwerp aan bod te laten komen.

Het KCCE heeft ondertussen een firma aangesteld die op basis van het rapport een film van een tiental minuten zal uitwerken. Zodra deze film is afgewerkt, zal deze beschikbaar zijn op onze website. Deze zal uiteraard dan ook aan bod komen in de infosessies in het najaar.

Daarnaast wordt ook bekeken welke aanbevelingen uit het rapport op korte termijn, maar ook op langere termijn, concreet kunnen worden geïntegreerd in de opleidingen en procedures.

ONDERZOEK EN EVALUATIE VAN HET INCIDENT TE BERINGEN OP 11 AUGUSTUS 2019

 

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE)