De Civiele Bescherming blijft aan het front in de strijd tegen COVID-19, maar dat is niet het enige… !

Civiele Bescherming
Interventie
Om de COVID-19-pandemie te bestrijden, blijven de eenheden van de Civiele Bescherming onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, beschermjassen, enz.) vervoeren, deelnemen aan coördinatievergaderingen en alcoholgel verdelen bij de hulpdiensten, de politiediensten, de gevangenissen en de douane. Haar experten interveniëren sinds twee weken ook in de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) om er adviezen te verstrekken met als doel de verspreiding van het coronavirus in te perken, "cohorteringen" uit te voeren en te ontsmetten. De Civiele Bescherming is daarom echter niet gestopt met het uitvoeren van andere interventies.

Gedurende de crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie worden de strategische lijnen en prioriteiten van de Civiele Bescherming bepaald door het Federaal Coördinatiecomité (COFECO), dat de politieke beslissingen implementeert van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) voor het crisisbeheer. De operationele capaciteiten van de Civiele Bescherming werden ter beschikking gesteld van de evaluatiecel (CELEVAL), die de overheden adviseert bij het nemen van beslissingen om de pandemie te bestrijden.

 

De Civiele Bescherming blijft zich inzetten om de COVID-19-pandemie te bestrijden door middel van uiteenlopende opdrachten:

  • Het deelnemen aan provinciale en federale coördinatievergaderingen.
  • Het toezien op de productie van en het verdelen van alcoholgel en het vervoer van persoonlijke beschermingsmiddelen en medisch materiaal (mondmaskers, beschermjassen, ...).
  • Het verlenen van hulp aan ziekenhuizen  en rust- en verzorgingstehuizen (RVT).
  • Het ondersteunen van de politie bij de grenscontroles en de controles op social distancing.

Andere types interventies, met name bij de bestrijding van vervuiling of grote branden en het behandelen van verdachte pakketten, werden evenwel niet verwaarloosd. 

Provinciale en federale coördinatie

De Civiele Bescherming werkt mee aan de provinciale en federale coördinatie door regelmatig te participeren aan interdepartementale en multidisciplinaire coördinatievergaderingen en nauw samen te werken met de andere hulpdiensten en de overheden. Zo levert zij haar expertise, met name bij vergaderingen van COFECO, CELEVAL, taskforces inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, bij logistieke vergaderingen en de provinciale coördinatiecomités.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Sinds begin april organiseert de Civiele Bescherming de productie en de verdeling van alcoholgel, die bestemd is voor de hulpverleningsdiensten (noodcentrales, hulpverleningszones, politie, Civiele Bescherming zelf). De gel wordt geproduceerd volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zou nog tot eind mei moeten worden verdeeld.

Op verzoek van de Task Force Shortages, georganiseerd op federaal niveau door minister Philippe De Backer, wordt de Civiele Bescherming regelmatig ingezet om mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen te vervoeren naar de opslagplaatsen en de eindgebruikers.  Sinds het begin van de crisis heeft de Eenheid van Crisnée ongeveer 150 transportopdrachten uitgevoerd en de Eenheid van Brasschaat meer dan 110.

Bijstand in rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) en in ziekenhuizen

De Civiele Bescherming trad al enige tijd op in de RVT's om er adviezen te verstrekken aan het personeel ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.

Op verzoek van de provinciegouverneurs organiseert de Civiele Bescherming sinds twee weken ook "cohorteringen" in de RVT's. Het doel van deze handelingen is de bewoners die drager zijn van het coronavirus geografisch te scheiden van de bewoners die negatief testen om de risico's op besmetting te beperken. De bewoners die positief testten, worden verhuisd naar een andere vleugel of op een andere verdieping van het gebouw die daarvoor speciaal werden ingericht.  Uitgerust met een adequate persoonlijke bescherming (volledig beschermende overall, laarzen, FFP2-masker, handschoenen en bril) verhuizen de werknemers van de Civiele Bescherming de persoonlijke bezittingen van de bewoners en hun meubels. Na de verhuis desinfecteren ze de vrijgemaakte ruimten. De Civiele Bescherming heeft in totaal een veertigtal dergelijke interventies uitgevoerd.

Simon Henrard, kapitein bij de Civiele Bescherming van Crisnée: "Het personeel van de rusthuizen is opgelucht wanneer ze ons zien komen. Door de pandemie zijn hun werkomstandigheden nog moeilijker. Aangezien wij het verhuizen en desinfecteren op ons nemen, hebben zij een last minder. We zijn blij dat we ze kunnen helpen om deze crisis te beheersen en dat we ze een beetje kunnen ontlasten ... Daarom hebben we ook voor dit beroep gekozen: om de bevolking te beschermen!"

De Civiele Bescherming helpt in de RVT's ook de brandweer en het leger, die ook "cohorteringen" organiseren, door hen te ontsmetten wanneer zij klaar zijn.

Sinds 29 maart 2020 voorziet de Civiele Bescherming, op verzoek van de FOD Volksgezondheid, in extra capaciteit en reservecapaciteit voor de mortuaria van sommige ziekenhuizen op plaatsen die sterk getroffen zijn door de pandemie, door mobiele lijkenkamers te installeren om er, indien nodig, de overledenen te bewaren in op gezondheidsgebied waardige en aanvaardbare omstandigheden.

Ondersteuning van de politie

De Civiele Bescherming biedt de politie ondersteuning. Ze installeert mobiele werkruimten (bureaucontainers, verlichting, enz.) en levert water en brandstof voor de grenscontroles. Bovendien werden de drones van de Civiele Bescherming door sommige politiezones in West-Vlaanderen en Luik gebruikt om hun operaties ter controle van de social distancing te intensiveren.

Andere opdrachten

Naast de missies die ze uitvoert in het kader van de crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, blijft de Civiele Bescherming interveniëren met haar gespecialiseerde middelen om versterking te bieden bij de acties van de brandweer, de politie en andere autoriteiten.

Nicolas Tuts, kolonel van de Civiele Bescherming van Crisnée: "Het personeel dat elke dag aanwezig is in de kazerne wisselt voortdurend af tussen het "klassieke" werk en de crisisopdrachten. Buiten de pandemie moeten we onze andere opdrachten blijven uitvoeren. Naar aanleiding van een brand in Vlaanderen, vroeg de brandweer bijvoorbeeld om ondersteuning van onze drone. Ondertussen moeten in het hele land de "klassieke" opdrachten, zoals de interventies van de duikers, het behandelen van verdachte pakketten, het opdoeken van drugslaboratoria of de brandweerversterking, ook worden uitgevoerd."

Vervuiling van de Schelde

Vorige week heeft de Civiele Bescherming meegewerkt aan een grote operatie waarmee een milieuramp in de Schelde kon worden voorkomen. Bij een Franse suikerraffinaderij dicht bij Cambrai is een dijk gebroken waardoor er vervuild water in de Schelde werd geloosd. De vervuiling veroorzaakte een drastische afname van het zuurstofgehalte in het water met ernstige gevolgen voor de organismen in het water. Dat leidde tot een massasterfte van de vissen in de Schelde in Frankrijk en Wallonië.

Dankzij de coördinatie van De Vlaamse Waterweg nv en de inzet op grote schaal van middelen door Natuur en Bos, De Vlaamse Milieumaatschappij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Civiele Bescherming, de lokale hulpverleningszones Fluvia, Vlaamse Ardennen en Centrum en de brandweerlieden van de firma's ESI, Aquafin en Air Liquide, kon in Vlaanderen bijna het volledige visbestand worden gered.

Johan Boydens, verantwoordelijke van de Eenheid van de Civiele Bescherming van Brasschaat: "De Civiele Bescherming is van donderdag 23 tot maandag 27 april in Oudenaarde en Asper tussengekomen met 3 dompelpompen die, door beweging in het water te brengen, bijkomend zuurstof geproduceerd hebben om te helpen om het visbestand te redden."

Grote branden

Onlangs werden twee natuurgebieden verwoest door het vuur, in het Noorden en in het Zuiden van het land. In beide gevallen heeft de Civiele Bescherming hulp geboden aan de brandweer en politie om de brand te bestrijden.

Bij de brand van 22 april in het natuurreservaat "De Liereman" in Oud-Turnhout, in de provincie Antwerpen, was de Civiele Bescherming aanwezig met twee tankwagens met elk een waterreserve van 12.000 liter. Zij heeft ook een drone ingezet die gebruikt werd om vanuit de lucht met een infraroodcamera de omvang van de ramp te meten.

Op 27 april heeft de Civiele Bescherming ter ondersteuning van de hulpverleningszones Hemeco, Luik en Nage om een brand te bestrijden in een bos in Wanze, in de provincie Luik, er snel een tankwagen van 14.500 liter naartoe gestuurd om te helpen bij de bevoorrading van het bluswater.

Diezelfde dag werden twee tankwagens van 12.000 liter ingezet in Oudegem ter versterking van de hulpverleningszone Oost om een brand te bestrijden bij een bedrijf dat papier en karton produceert.