De “14-daagse van de Veiligheid”

Brandweer

De FOD Binnenlandse Zaken heeft voor de 14-daagse van de veiligheid, van zaterdag 19 september tot zondag 4 oktober, haar website www.speelnietmetvuur.be vernieuwd en vervolledigd met nieuwe thema’s (doe de deur dicht, elektriciteit, brandveilig feesten en brandveilig buiten het huis). Je leert er waarop je moet letten om je te beschermen tegen brand en CO-vergiftiging, zowel binnenshuis, in de tuin als tijdens de feestdagen. Je vindt er onder andere ook tips waarop je bijvoorbeeld moet letten tijdens een barbecue of als je wil koken op een festival. 

De website bevat daarnaast ook geactualiseerd campagnemateriaal zoals folders, spandoeken, roll-ups en banners. Vooral brandpreventieadviseurs en hulpverleningszones van de brandweer gebruiken deze om brandveiligheid in woningen te promoten. Op het campagnemateriaal wordt naast het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan, nu ook verwezen naar het belang van gesloten binnendeuren. 

 

Deze website is echter geen vast iets.  De informatie wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Zo zal er een video met opnames van een echte brand volgen. ANPI voerde in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken een onderzoek uit naar het effect van sluiten van deuren en veroorzaakte daartoe een brand in een woning met twee identieke kamers (één met open deur en één met een deur die dicht is).  Een korte video van het resultaat van dit onderzoek zal gebruikt worden om burgers te overtuigen van het belang van het sluiten van binnendeuren.

 

Vandaag gaat de gezamenlijke nationale brandpreventiecampagne in het thema van de “14-daagse van de Veiligheid” van start. Netwerk Brandweer zet samen met de FOD Binnenlandse Zaken, Oscare, Agentschap Wonen - Vlaanderen, VVSG, Brandweervereniging Vlaanderen, Brandweer Brussel en Stichting Brandwonden alle registers open om de brandveiligheidsboodschap zo breed mogelijk te verspreiden.