Beperkte hervatting van preventiebezoeken in het kader van de versoepeling

Brandweer
Interventie
De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft een specifieke FAQ (Frequently Asked Questions) opgesteld om de hulpverleningszones te ondersteunen in hun organisatie. Deze bevat antwoorden op vragen en aanbevelingen over de impact van de pandemie op hun organisatie en het personeel van de hulpverleningszones. De FAQ is beschikbaar op de website van Civiele Bescherming en wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van vragen van de hulpverleningszones.
Inspectiebezoek

Sinds de implementatie van de eerste fasen van de versoepeling die door de Nationale Veiligheidsraad beslist werd, is de FAQ bijgewerkt op het gebied van brandpreventie. 

 

 

 

 

 

V.XI.3. Mogen de inspectiebezoeken tijdens de eerste afbouwfase (vanaf 4 mei 2020) opnieuw beginnen?

We raden aan om de inspectiebezoeken te hervatten mits respecteren van de volgende regels:

  • Het inspectiebezoek is op afspraak en de hulpverleningszone maakt duidelijke afspraken over het verloop van het inspectiebezoek;
  • Het aantal personen dat aan het inspectiebezoek deelneemt is beperkt tot het strikt noodzakelijk en deze dragen verplicht een mondmasker;
  • Het brandweerpersoneel belast met het inspectiebezoek draagt verplicht een mondmasker.

Deze bezoeken kunnen overal plaatsvinden, maar bij voorkeur op plaatsen die (nog) niet open zijn voor het publiek of voor andere personen. Indien deze plaatsen wel al in gebruik zijn, dienen contacten zoveel mogelijk vermeden te worden en worden de maatregelen van social distancing gerespecteerd ten opzichte van deze personen.

Het inspectiebezoek is op afspraak en in overleg met de gebruiker van het gebouw vast te leggen zodat ook de gebruiker van het gebouw kan evalueren of een inspectiebezoek al op een veilige manier kan verlopen. In eerste instantie zal het nog niet de bedoeling zijn om inspectiebezoeken in ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen of elk ander gebouw met personen die kwetsbaar zijn voor het virus uit te voeren, maar als deze nog niet in gebruik zijn is dit uiteraard wel mogelijk.