Verbeter je talenkennis met de FOD Binnenlandse Zaken

Noodcentrale 112
Opleiding
Vanaf het najaar van 2012 biedt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aan alle operatoren in de noodcentrales de mogelijkheid om taalcursussen Nederlands, Frans, Duits en Engels via telefoon te volgen.

Operatoren kunnen bovendien dienstvrijstelling aanvragen voor het volgen van opleidingen buiten de federale administratie. En ook het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) biedt de mogelijkheid om taalcursussen Nederlands, Frans, Duits en Engels te volgen.

Als operator moet je geregeld noodoproepen aannemen in een taal die niet je moedertaal is. Om anderstaligen en toeristen nog beter te kunnen helpen, is het belangrijk om ook andere talen te begrijpen en te spreken. Dat operatoren in de noodcentrales goede taalopleidingen belangrijk vinden, blijkt uit de vele aanvragen voor opleidingen die de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken krijgt.

De wet 112 (artikel 3, 2de lid) voorziet dat de noodcentrales oproepen moeten kunnen behandelen in de drie landstalen (Nederlands, Frans en Duits) evenals in het Engels. Dit artikel van de wet 112 is nog niet in voege, maar we moeten ons er wel al op voorbereiden, ondermeer door deze opleiding te organiseren.

Taalcursussen via telefoon

In het najaar van 2012 zal de FOD Binnenlandse Zaken taalcursussen (Nederlands, Frans, Duits en Engels) via telefoon organiseren. In totaal bestaat zo een taalcursus uit 20 lessen van 30 minuten.

Deze formule van taalcursussen via telefoon biedt een dubbel voordeel:

  • Je volgt een cursus op je werkplek, je moet je dus niet verplaatsen.
  • Je leert in reële omstandigheden hoe je een oproep moet aannemen in een andere taal.

Hoe aanvragen:

Je diensthoofd zal je binnenkort vertellen hoe je je kan inschrijven voor deze taalcursussen.

Dienstvrijstelling voor opleidingen buiten de federale administratie

Je kan als calltaker 101 of operator 100/112 ook een opleiding volgen buiten de federale administratie als je de toelating krijgt van je diensthoofd.

Je krijgt dan een dienstvrijstelling voor een maximum van 120 uur per jaar. De opleiding moet overeenstemmen met de gewilde ontwikkeling van de operator en kan volledig of gedeeltelijk geweigerd worden omwille van dienstredenen.

De FOD Binnenlandse Zaken neemt de kosten van deze opleiding niet ten laste.

Hoe aanvragen:

Je kan het aanvraagformulier voor de dienstvrijstelling voor opleidingen verkrijgen via het adres HR112@ibz.fgov.be of via het intranet van Binnenlandse Zaken onder de tab Loopbaan –opleidingen – opleidingsverlof.

  • Je vult het aanvraagformulier voor dienstvrijstellingen voor opleidingen in.
  • Bij het aanvraagformulier voeg je het inschrijvingsbewijs van de opleiding waarop de naam van de school, de titel van de opleiding, het aantal lesuren en de begin- en einddatum van de opleiding vermeld staat.
  • Je bezorgt je volledige aanvraag aan je diensthoofd, die het na zijn advies zal doorgeven aan je P&O-correspondent.
  • Daarna zal je P&O-correspondent, na eerst zelf zijn advies te hebben gegeven, je aanvraag terugbezorgen zodat je nog eventuele opmerkingen kan toevoegen.
  • Nadat je het formulier hebt ondertekend, stuur je het door naar de Stafdienst P&O (P&Oinfo@ibz.fgov.be ).
  • De Voorzitster van het Directiecomité of de directeur stafdienst P&O beslist of ze de dienstvrijstelling toekent.

Taalopleidingen bij het OFO

Het OFO, het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, biedt de mogelijkheid om taalcursussen Nederlands, Frans, Duits en Engels te volgen.

Hoe aanvragen:

Je vindt alle informatie over de verschillende taalcursussen die het OFO aanbiedt op de website van het OFO.