Bloed geven

Noodcentrale 112
Regelgeving
Op 14 december 2012 heeft de FOD Binnenlandse Zaken in een ePO Flash haar personeel geïnformeerd over de nieuwe procedure voor het geven van bloed of bloedplaatjes. Sinds 15 december 2012 is het verlof voor bloeddonaties beperkt tot een dienstvrijstelling en –verplaatsing van maximum 2,5 uur.

De dienst HR112 heeft intussen nagevraagd of er andere mogelijkheden zijn voor calltakers en operatoren om dienstvrijstelling te krijgen voor het geven van bloed, aangezien jullie de werkvloer tijdens jullie shift niet kunnen verlaten. Jammer genoeg, kan er geen uitzondering gemaakt worden. Je kan geen bloed geven tijdens de werkuren en je kan deze dienstvrijstelling ook niet recupereren op een andere dag als je bloed gegeven hebt op een vrije dag. Het gaat immers om een Europese richtlijn die stelt dat bloed geven vrijwillig en onbezoldigd moet blijven.

Laat dit echter geen afbreuk doen aan je engagement en blijf door het geven van bloed mensenlevens redden.