Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.

Brandweer
Opleiding

Errata B.S. 02.02.2016; B.S. 11.05.2016 en B.S. 30.10.2017

Geïntegreerde wijzigingen:

05.08.2019
Koninklijk besluit
46 pagina's