Koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende de opleiding van de leden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

Civiele Bescherming
Opleiding
Personeel

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 17.02.2023 – Pbl. 06.04.2023
  • K.B. van 28.09.2023 – Pbl. 16.10.2023
  • K.B. van 18.02.2024 – Pbl. 19.03.2024 - Verslag aan de Koning

Nieuwe K.B. : trad in werking op  20 september 2024 

19.03.2024
Koninklijk besluit
19 pagina's