Hoe personeel Civiele Bescherming worden

Je kan op twee manieren aan de slag bij de Civiele Bescherming: als beroeps- of als vrijwillig personeelslid.

Operationeel medewerker bij de Civiele Bescherming

Als beroepspersoneel of operationeel medewerker bij de Civiele Bescherming  kom je tussen bij noodsituaties. Je helpt mensen bij kleine en grote rampen door water uit hun kelder te pompen bij overstromingen, maar ook door vervuiling op te ruimen in rivieren of door waterzakjes uit te delen tijdens een langdurige file. Hiervoor moet je bereid zijn je voortdurend bij te scholen. Je werkt in 24-uren dienst, gevolgd door 72 uren rust. Bij indiensttreding als operationeel medewerker moet je geslaagd zijn voor de fysieke proeven en over een rijbewijs C beschikken.

Als je graag voor de Civiele Bescherming zou werken, raden we je aan om je in te schrijven op “Mijn Selor”. Dan krijg je alle vacatures automatisch in je mailbox. Alle Federale Overheidsdiensten gebruiken de gegevens in deze gecentraliseerde database bij het rekruteren van personeel.

Vrijwilliger bij de Civiele Bescherming

Een kernvrijwilliger bij de Civiele Bescherming voert dezelfde taken uit als een beroepspersoneelslid. Daarom wordt van vrijwilligers verwacht dat zij grotendeels dezelfde opleidingen en bijscholingen volgen. Het verschil is dat vrijwilligers hun prestaties voor de Civiele Bescherming naast hun beroepsactiviteiten uitoefenen. Zij worden vergoed in functie van het aantal interventies.

Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen voor ze vrijwilliger kunnen worden:

  • een medisch onderzoek ondergaan dat de kandidaat geschikt verklaart voor het dragen van een persluchttoestel
  • het attest van persluchtdrager behalen na een voorbereidende opleiding in een operationele eenheid van de Civiele Bescherming
  • een jaar stage lopen bij een eenheid van de Civiele Bescherming voordat de kandidaat definitief vrijwilliger wordt
  • slagen voor een VO2-max test (inspanningstest)
  • de voorziene opleidingen volgen (1 zaterdag per maand)
  • minimaal 2x12 uren per maand beschikbaar (stand-by) zijn
  • Minimum 18 jaar oud zijn

Als je graag vrijwilliger wilt worden bij de Civiele Bescherming, kan je je kandidatuur stellen door het sollicitatieformulier in te vullen. Dit wordt automatisch naar de Dienst Operaties van de Algemene Directie Civiele Veiligheid gestuurd. Zij contacteren je van zodra er een aanwervingscampagne van vrijwilligers start. Hou er wel rekening mee dat vrijwilligers enkel aangeworven worden als er een tekort is en dus op onregelmatige basis.